Informacja prawna

Wszystkie informacje umieszczone w Portalu Partnerskim APS przeznaczone są do wyłącznego użytku partnerów serwisowych firmy Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

Jakiekolwiek ich rozpowszechnianie, kopiowanie, publikacja oraz przekazywanie osobom trzecim jest zabronione.

Logowanie dla Partnerów